Развитие на сайта “Рекламна академия”

Развитие на сайта “Рекламна академия”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Кристиян Шнорк Постаджиян доц. д-р
Статус:
действащ

Надграждане и развитие на сайта на Рекламна академия със съдържание, материали и постоянна поддръжка в рамките на 3 месеца (януари - март).