Научна конференция: “Защита от дискриминация в България, в Европа и в света”

Научна конференция: “Защита от дискриминация в България, в Европа и в света”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Деяна Димитрова Марчева доц. д-р
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на международна научна конференцията “Защита от дискриминация в България, в Европа и в света” в НБУ (19 – 20 април 2024 г.).