Участие в генерална асамблея на European Values Study (EVS) в Скопие

Участие в генерална асамблея на European Values Study (EVS) в Скопие
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Иван Иванов Начев гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Участие на гл. ас. д-р Иван Начев и докторант Валентин Вълканов в генерална асамблея на националните представители на European Values Study (EVS) в Скопие, Северна Македония (6-7 март 2024 г.) и обсъждане на подготовката за следващата вълна изследване на европейските ценности.