Подкрепа за изследователска дейност на екип от преподаватели от департамент Администрация и управление на НБУ и участието им в 8th International West Asian Tourism Research Congress (IWACT’2024) в Sirnak University и Van Yuzuncu Yil University, SIRNAK, Турция, 25-27 април 2024 г.

Подкрепа за изследователска дейност на екип от преподаватели от департамент Администрация и управление на НБУ и участието им в 8th International West Asian Tourism Research Congress (IWACT’2024) в Sirnak University и Van Yuzuncu Yil University, SIRNAK, Турция, 25-27 април 2024 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Мария Александрова Иванова доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на доц. д-р Мария Александрова Иванова и доц. д-р Милена Караилиева с доклад в 8th International West Asian Tourism Research Congress (IWACT’2024) в Sirnak University и Van Yuzuncu Yil University, Турция (25-27 април 2024 г.).