Празнуваме Цветана – 80 въпроса за 80 години

Празнуваме Цветана – 80 въпроса за 80 години
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Снежина Петрова Петрова доц.
Статус:
действащ

Честване на юбилея на Цветана Манева на 26 март 2024 г. в Университетски театър, НБУ.