Камък в обувката – практически театрален семинар-работилница

Камък в обувката – практически театрален семинар-работилница
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Татяна Стоянова Соколова доц. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на 5-дневен практически театрален семинар с водещ Емилия Мрдакович за студенти от деп. “Театър” и деп. “Музика”.