Стаята на Бродски – спектакъл

Стаята на Бродски – спектакъл
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Снежина Петрова Петрова доц.
Статус:
действащ

Реализацията на театрален спектакъл “Стаята на Бродски”.