Международен пътуващ интердисциплинарен учебен семинар със студенти от БП “Управление на туризма” – РО и ДО и БП “Визуални изкуства” – Будва-Дубровник-Котор – 24.04.-28.04.2024 г.

Международен пътуващ интердисциплинарен учебен семинар със студенти от БП “Управление на туризма” – РО и ДО и БП “Визуални изкуства” – Будва-Дубровник-Котор – 24.04.-28.04.2024 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Ирена Кирилова Емилова доц. д-р
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на международен пътуващ семинар за студенти от БП “Управление на туризма” – РО и ДО и БП “Визуални изкуства” (София - Будва – Дубровник – Котор - София).