Изложба “30 години департамент Дизайн, НБУ”

Изложба “30 години департамент Дизайн, НБУ”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Иво Николаев Попов доц. д-р
Статус:
действащ

Подготовка и откриване на изложба “30 години департамент Дизайн” в НБУ с фотоси, представящи историята на департамента, творчески проекти, пътуващи семинари, конференции, творчески работилници и уъркшопи, учебни семестриални и дипломни проекти, реализирани от студенти, alumni и проекти на преподаватели.