Посещение на 60-то Венецианско биенале от преподаватели и студенти към деп. “Нова българистика”, деп. “Дизайн”, деп. “Политически науки”

Посещение на 60-то Венецианско биенале от преподаватели и студенти към деп. “Нова българистика”, деп. “Дизайн”, деп. “Политически науки”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Борис Кирилов Сергинов проф. д-р
Статус:
действащ

Посещение на 60-то Венецианско биенале от преподаватели и студенти от деп.“Дизайн”, “Нова българистика”, “Политически науки”, “Антропология”.