Филмова лятна школа “Созопол”

Филмова лятна школа “Созопол”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Борислава Димчева Димова гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на практическо обучение Лятна школа в Созопол с 30 студенти от деп. “Кино, реклама и шоубизнес”. “Созопол” е наследник на Арт школа “Варвара”.