Световен конкурс по студена обработка GCWC в Светла над Сазава, Чешка република 2024 г.

Световен конкурс по студена обработка GCWC в Светла над Сазава, Чешка република 2024 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Моника Найденова Найденова гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Участие на студенти от НБУ в световен конкурс по студена обработка върху стъкло в Светла над Сазава, Чешка република и посещение на различни центрове, свързващи традиция и обучение по художествено стъкло.