Участие в конференцията XVI International Congress for the Study of Child Language (IASCL 2024; 16-ти Международен конгрес за изучване на езика), Прага, 15-19 Юли, 2024, организиран от Международната асоциация за изучаване на езика при децата (International Association for the Study of Child Language)

Участие в конференцията XVI International Congress for the Study of Child Language (IASCL 2024; 16-ти Международен конгрес за изучване на езика), Прага, 15-19 Юли, 2024, организиран от Международната асоциация за изучаване на езика при децата (International Association for the Study of Child Language)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Михаела Даниелова Барокова гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Участие на гл. ас. д-р Михаела Барокова в международна научна конференция конференцията XVI International Congress for the Study of Child Language (15-19 юли 2024 г., Прага, Чехия) с доклади “Associations between demographic characteristics and vocabulary of Bulgarian toddlers”, “Parental questions in verbal input to Bulgarian vs. English-speaking children with autism”.