Иновации и развитие на нови професионални умения в сферата на уеб-дизайна и анимацията

Иновации и развитие на нови професионални умения в сферата на уеб-дизайна  и анимацията
Финансиране:
Външен

Леонардо да Винчи

Направление:
Изкуства
Ръководител:
Цветомира Николова Костадинова доц. д-р
Статус:
реализиран

Подпомагане на завършващите специалност "Анимационно кино" да придобият опит в работна среда, който да улесни по--нататъшната им реализация в областта н аанимацията и уеб-приложенията
Създаване на потенциал за бъдещи съвместни международни продукции в сферата на уеб-дизайна и компютърната анимация


Постигнати резултати


Успешно завършена 5-месечна специализация на 2 студентки от НБУ /специалност "Анимационно кино"/ в работна среда в NicEye Group - Турция;
Разработен от студентките продукт, който е представен пред техни колеги като резултата и като потенциална възможност за придобиване на практически опит в работна среда