Национално състезание по решаване на частноправен казус в БСУ

Национално състезание по решаване на частноправен казус в БСУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Ивайло Йорданов Малинов ас. д-р
Статус:
действащ

Участие на студенти от МП “Право” в Национално състезание по гражданско и търговско право в гр. Бургас (11 май 2024 г.).