Първи интердисциплинарен пътуващ семинар “Места на памет” 2024

Първи интердисциплинарен пътуващ семинар “Места на памет” 2024
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Евелина Радославова Стайкова доц. д-р
Статус:
действащ

Реализация на първи етап от кампанията “Места на памет” – интердисциплинарен пътуващ семинар до гр. Белене и о. Персин (21-22 април 2024 г.) с участие на преподаватели и студенти от деп. “Политически науки”, “Национална и международна сигурност”, “Медия и комуникации”, “Когнитивна наука и психология”.