Театрален спектакъл “Време за парти” от ХАРОЛД ПИНТЪР

Театрален спектакъл “Време за парти” от ХАРОЛД ПИНТЪР
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Възкресия Вихърова Анастасова доц.
Статус:
реализиран

Учебният спектакъл „Време за парти“ е първата премиера на Университетски театър на НБУ за сезон 2013/2014 г. Двете премиери на спектакъла се състояха на 17-ти и 24-ти октомври 2013 г.
Непоставяната у нас пиеса на Нобелиста Харолд Пинтър се оказва съзвучна с това, което се случва у нас, а и по света. Това е хубав шанс за възпитаниците на департамент „Театър“ към НБУ да заявят гражданската си позиция. Със средствата на своето изкуство да споделят вълненията на младия дух, който търси мястото си в установеното статукво. За саможертвата, която променя света.


Постигнати резултати


Обогатяване програмата на УТ с ново репертоарно заглавие;


Екип:

  • доц. Възкресия Вихърова - преподавател
  • проф. Васил Димитров - преподавател
  • доц. Елена Иванова - преподавател
  • доц. д-р Татяна Соколова - преподавател
  • доц. Зарко Узунов - преподавател
  • Мартин Томов Стоянов - служител