Холандският пейзаж в архива на проф. Васил Стоилов – непубликувани ръкописи и рисунки на проф. Васил Стоилов – работно заглавие

Холандският пейзаж в архива на проф. Васил Стоилов – непубликувани ръкописи и рисунки на проф. Васил Стоилов – работно заглавие
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Анжела Славчева Данева д-р
Статус:
действащ

Отбелязване на 120 години от рождението на проф. Васил Стоилов и популяризиране на неговото документално наследство, дарено на НБУ.