Изнесено практическо обучение междудисциплинарен, международен проект “Летни дни на артистичния дизайн на Летни дни на дизайна” 2024

Изнесено практическо обучение междудисциплинарен, международен проект “Летни дни на артистичния дизайн на Летни дни на дизайна” 2024
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Биляна Атанасова Калоянова гл. ас. д.н.
Статус:
действащ

Организация и провеждане на събития (уъркшопи/творчески работилници, изложби и пътуващ семинар) в рамките на Летни дни на артистичния дизайн 2024 г. с участие на студенти от НБУ, БП “Интериорен дизайн” и МП “Пространствен дизайн” и студенти от университет Париж 8, специалност фотография.