Следата “Шекспир” – образование и бъдеще

Следата “Шекспир” – образование и бъдеще
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Снежина Петрова Петрова доц.
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на международен интердисциплинарен форум, включващ представления уъркшопи, семинари, лекции и др.