Участие в Първата академична среща на Центъра за право на информационното общество към Университета на Милано (1st Academic Meeting of the Information Society Law Center – ISLC, University of Milan). В конференцията ще участва доц. д-р Деница Георгиева Топчийска, преподавател в Департамент “Право” на НБУ

Участие в Първата академична среща на Центъра за право на информационното общество към Университета на Милано (1st Academic Meeting of the Information Society Law Center – ISLC, University of Milan). В конференцията ще участва доц. д-р Деница Георгиева Топчийска, преподавател в Департамент “Право” на НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Деница Георгиева Топчийска доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на доц. д-р Деница Топчийска като изтъкнат лектор в Първата академична среща на Центъра за право на информационното общество към Университета на Милано.