Участие на 50-та Обща конференция на Европейския Консорциум по Политически Изследвания, Университетски Колеж, Дъблин, Република Ирландия (ESPR General Conference, University College Dublin, 12-15.08.2024) с научни доклади

Участие на 50-та Обща конференция на Европейския Консорциум по Политически Изследвания, Университетски Колеж, Дъблин, Република Ирландия (ESPR General Conference, University College Dublin, 12-15.08.2024) с научни доклади
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Петя Лазарова Георгиева гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Участие на гл. ас. д-р Петя Георгиева в 50-та Обща конференция на Европейския Консорциум по Политически Изследвания, Университетски Колеж, Дъблин, Ирландия (12 – 15 август 2024 г.) с 2 доклада.