Пътуващ семинар “Архитектурата на Рим – Античност, Възраждане и Барок

Пътуващ семинар “Архитектурата на Рим – Античност, Възраждане и Барок
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Димитър Георгиев Гочев
Статус:
действащ

Организиране на пътуващ семинар за студенти от деп. “Архитектура” до Рим и посещение на знакови обекти – форумите на Рим, антични паметници, Колизеумът, термите на Каракала, храмовете на Форум Боариум, театърът на Марцел, Пантеонът, множество паметници от епохата на Възраждането и Барока и среща с архитекти, работещи в Рим в областта на опазване на архитектурното наследство.