Гостуване на спектакъла „33 Припадъка”(„Мечка”, „Предложение” и „Юбилей”)от А.П.Чехов в Москва 4 - 8 ноември 2013 г. - ЦФСР

Гостуване на спектакъла „33 Припадъка”(„Мечка”, „Предложение” и „Юбилей”)от А.П.Чехов в Москва 4 - 8 ноември 2013 г. - ЦФСР
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Ева Израел Волицер проф. д-р
Статус:
реализиран

Спектакълът „33 Припадъка“ от А. П. Чехов, режисьор доц. д-р Ева Волицер и с участието на студенти от департамент „Театър“ е поканен да реализира два спектакъла в Москва в периода 4 - 8 ноември 2013 г. Един на сцената на ГИТИС (Държавен институт за театрално изкуство) и един на сцената на Българиски културен институт. За студентите от Нов български университет това бе прекрасна възможност да покажат своите постижения в сферата на българското театрално обучение, както и да се докоснат до отделни страни на изкуството в една от световните столици на културата, като музеи, спектакли и др.
Посещението в Москва бе и възможност за деп. „Театър“ да сключи рамково споразумение с престижното театрално училище ГИТИС.

https://www.youtube.com/watch?v=pBjOD3oPIG8&feature=player_embedded


Постигнати резултати


1. Популяризиране на театралното образование в НБУ;
2. Сключен рамков договор за сътрудничество между НБУ и ГИТИС;


Екип:

 • проф. д-р Ева Волицер - преподавател
 • Атанас Монов - студент
 • Павел Кръстев - студент
 • Мартина Апостолова - студент
 • Марин Маринов - студент
 • Георги Георгиев - студент
 • Ивелина Илиева - студент
 • Борис Вълков - студент
 • Силвана Василева - студент
 • Мира Фидьова - студент
 • Асен Караниколов - студент
 • Ирина Магдалинчева - студент
 • Боян Петров - студент