Участие на преподаватели от Департамент Политически науки на Общата конференция на Европейския консорциум по политически изследвания, Университетски колеж в Дъблин, Република Ирландия 12-15 август 2024 г.

Участие на преподаватели от Департамент Политически науки на Общата конференция на Европейския консорциум по политически изследвания, Университетски колеж в Дъблин, Република Ирландия 12-15 август 2024 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Илдико Любенова Отова ас. д-р
Статус:
действащ

Участие на ас. д-р Илдико Отова и доц. д-р Евелина Стайкова в 50-та Обща конференция на Европейския Консорциум по Политически Изследвания.