Участие в 9th ENSEC Conference, Social Emotional Learning for Lifetime Achievement, Ханя, Гърция, 05-07 септември, 2024 (Chania, Greece, 05-07 September, 2024)

Участие в 9th ENSEC Conference, Social Emotional Learning for Lifetime Achievement, Ханя, Гърция, 05-07 септември, 2024 (Chania, Greece, 05-07 September, 2024)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Надя Христова Колчева гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Участие на гл. ас. д-р Надя Колчева в 9th ENSEC Conference, Social Emotional Learning for Lifetime Achievement, Ханя, Гърция (5 – 7 септември 2024 г.) с 2 доклада.