Фотографска изложба “Студентски практики” по случай 30 години департамент Кино, реклама и шоубизнес”

Фотографска изложба “Студентски практики” по случай 30 години департамент Кино, реклама и шоубизнес”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Енчо Найденов Найденов доц. д-р
Статус:
действащ

Организиране на изложба по случай 30 години деп. Кино, реклама и шоубизнес” – 22 снимки на настоящи студенти в БП “Фотография и видеография” и МП “Фотографско изкуство”.