Фотографска работилница 23/24 Пролетен семестър

Фотографска работилница 23/24 Пролетен семестър
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Енчо Найденов Найденов доц. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на еднодневни майсторски класове като част от проекта “Фотографска работилница” с 2 гост лектори: Дамян Димитров и Симеон Леви с интердисциплинарна насоченост към студентите и програмите, занимаващи се с визуални изкуства в НБУ.