Изнасяне на пленарен доклад на престижна конференция

Изнасяне на пленарен доклад на престижна конференция
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Цвета Тихомирова Апостолова доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на доц. д-р Цвета Апостолова в международна научна конференция XI International Symposium “Ultrafast Dynamics and Ultrafast Bandgap Photonics” (16 – 22 юни 2024 г., Херинисос, Гърция) с доклад “Photo-ionization and high-harmonic generation in zinc oxide irradiated by intense mid-infrared femtosecond laser pulse”.