Проект – Сетивен театър

Проект – Сетивен театър
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Антоанета Христова Петрова доц. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на интензивно практическо ателие в рамките на 10 дни за 24 студенти от БП и МП към деп. “Театър” с водещ Светослав Николов (alumni).