Участие в Международно студентско състезание по програмиране

Участие в Международно студентско състезание по програмиране
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Николай Киров Киров доц. д-р
Статус:
реализиран

Организатор на Международното състезание по програмиране за студенти (International Collegiate Programming Contest) е Асоциацията за компютри (Association for Computing Machinery). Състезанието се провежда ежегодно в два кръга – регионален и финали. България попада в Югоизточния регион и домакин на регионалното състезание е Политехническия университет на Букурещ. През 2013 г. се представиха 83 отбори от 45 университета от 7 държави – България, Македония, Румъния, Украйна, Сърбия, Турция и Молдова. От България участваха още 3 университета – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Шуменски университет „К. Преславски“ и Варненски технически университет. Отборите са по трима души на един компютър, решават се 10 задачи за 5 часа. Нашето класиране през 2013 г. е след СУ и преди ШУ и ВТУ.


Постигнати резултати


Обсъждане на състезанието и задачите от него по време на школата за състезателно програмиране;


Екип:

  • доц. д-р Николай Киров - преподавател
  • Камен Великов - студент
  • Кирил Вучков - студент
  • Димитър Драгостинов - студент