Осма годишна докторантска конференция на НБУ “Excellence in the Humanities, Social Sciences and Arts”, 2024 г.

Осма годишна докторантска конференция на НБУ “Excellence in the Humanities, Social Sciences and Arts”, 2024 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Димитър Милчев Вацов проф. д-р
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на осма годишна докторантска конференция на НБУ “Excellence in the Humanities, Social Sciences and Arts” като международен форум с участие на докторанти и преподаватели от НБУ и партньорските университети по проект ERUA2.