Интензивен курс – Impasto and abstract painting for Everyone проект ERUA2 /работен пакет 2/ - 2024 г.

Интензивен курс – Impasto and abstract painting for Everyone проект ERUA2 /работен пакет 2/ - 2024 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Румен Атанасов Кожухаров гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на интензивен курс по проект ERUA2, достъпен за студентите от всички университети от Алианса.