Участие с доклад в международната научна конференция “Литературата и човешкото в началото на XXI век”, гр. Нитра, Словакия

Участие с доклад в международната научна конференция “Литературата и човешкото в началото на XXI век”, гр. Нитра, Словакия
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Морис Наме Фадел доц. д-р
Статус:
реализиран

На 17 октомври 2013 г. в университета „Кирил Философ“, гр. Нитра, Словакия, се състоя международна научна конференция „Човешкото и литературата в началото на XXI век“. Конференцията събра участници от различни европейски университети. Основният проблем, който ангажира форума, бе ситуацията на човешкото в съвременния свят в сравнение със ситуацията на литературата. Значителна част от докладите на конференцията са посветени на кризата на човешкото като традиция, ценности, познавателен хоризонт, представена чрез днешната литература.
Единственият български участник на конференцията бе преподавателят от НБУ доц. д-р Морис Фадел. Неговият доклад бе озаглавен „Проблематизирайки човешкото чрез животинското“. Текстът на доц. Фадел е продължение на неговите размисли в книгата „Животинското като литературна провокация „анималистиката“ на Емилиян Станев“ (Издателство на НБУ, С., 2010). В него се анализират процесите на критика на човешкото в българската поезия и проза след 1989 г. Докладът събуди дискусионен интерес, насочен както към тезите на автора, така и към българската литература.


Постигнати резултати


1. Публикуване на доклада в сп. “Ars Aeterna”;
2. Семинар в НБУ;


Екип:

  • доц. д-р Морис Фадел - преподавател