Университетски театър на НБУ на “Нова сцена”

Университетски театър на НБУ на “Нова сцена”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Възкресия Вихърова Анастасова доц.
Статус:
реализиран

На 25 февруари 2013 г. спектакълът „Ковачи” по текст на Алек Попов бе представен на откритата сцена „Сълза и смях”. Представлението е дирижирано от режисьорката Възкресия Вихърова, а в редиците на заслужилите се нареждат преподавателите и студентите от програма „Театър” на НБУ, чийто стихиен талант идеално пасва на нестандартния текст и смелите режисьорски решения.
По думите на Възкресия Вихърова целта на партньорството със „Сълза и смях” е театърът на НБУ да разшири аудиторията си и да постигне „нов пръстен от публика”.
„Ковачи” е провокативен текст, който повдига много от въпросите на нашето съвремие. Наред с изключителното богатство от теми, проблеми и интересни визуализации постановката излъчва и основното настроение, което е съпровождало процеса на писане и осмисляне на текста. Алек Попов чаровно признава, че му е било весело.


Постигнати резултати


1. Представлението е посетено от над 50 журналиста и отразено в медийното пространство;
2. Подпомагане развитието на партньорските отношения на НБУ;


Екип:

  • доц. Възкресия Вихърова - преподавател
  • Мартин Томов Стоянов - служител
  • Стойка Стефанова - студент
  • гл. ас. д-р Стефания Темелкова - преподавател
  • доц. д-р Калина Христова - преподавател
  • доц. д-р Кристиян Постаджиян - преподавател
  • доц. д-р Ася Иванова - преподавател
  • доц. д-р Антоанета Петрова - преподавател