PRIX EUROPA – един от най-престижните фестивали и форуми за документални, игрални филми, телевизия, радио и нови интерактивни медии в Европа

PRIX EUROPA – един от най-престижните фестивали и форуми за документални, игрални филми, телевизия, радио и нови интерактивни медии в Европа
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Юлия Кънчева Кънчева доц.
Статус:
реализиран

Доц. Юлия Кънчева е поканена за член на международното жури в документалната категория за филми и различни ТВ документални форми на фестивала PRIX EUROPA, който се проведе в Берлин, Германия, между 19 и 26 октомври 2013 г. Фестивалът е иницииран през 1987 г. от Съвета на Европа и Европейската културна фондация. Днес той се провежда под патронажа на Европейския парламент и Съвета на Европа. Участието на доц. Кънчева във фестивала допринася за придобиване на актуална информация в областта на документалното кино и телевизионните тенденции в Европа в момента, както и възможност за професионални контакти за НБУ в бъдеще.


Постигнати резултати


1. Придобиване на актуална информация в областта на документалното кино и телевизионните тенденции в Европа в момента, както и възможност за професионални контакти за НБУ в бъдеще;
2. Публикации в специализирания печат - сп. Кино, в. Култура;


Екип:

  • доц. Юлия Кънчева - преподавател