Подготовка на изложба “Тракийската крепост Драгойна” в Музея на НБУ

Подготовка на изложба “Тракийската крепост Драгойна” в Музея на НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Валентина Иванова Ганева-Маразова доц. д-р
Статус:
реализиран

Изложбата “Тракийската крепост Драгойна” се създава в сътрудничество на Музея на НБУ с Регионален археологически музей Пловдив. В нея са представени резултатите от продължителните археологически проучвания на крепостта през периода 2004-2012 г.
Проектът обединява специалисти от двата музея в подготовката на експозиционния план и документирането на експонатите, при проектиране на дизайна на експозицията и на необходимите аранжорски пособия за изложбата, както и при самото подреждане. Чрез участието на студенти в различните музейни дейности той свързва научно-творческата дейност с практиката и чрез експериментални, стимулиращи студентската творческа активност задачи допринася за развитието и на интерактивни форми на учебния процес.


Постигнати резултати


1. Осъществено сътрудничество между Музея на НБУ и РАМ Пловдив;
2. Изложба в Музея на НБУ в периода м. ноември 2013 г. – м. март 2014 г. и провеждане на лекции с участието на археолози, проучвали крепостта;
3. Възможност за практическа работа (разпространенние на информационни материали, участие при концепирането на изложбата и изпълнение на задачи, свързани с изложбата) на студенти от деп. “Изкуствознание и история на културата”;
4. Популязириане на изложбата и Музея на НБУ;


Екип:

  • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова - преподавател
  • проф. Иван Маразов д.н. - преподавател
  • доц. д-р Татяна Шалганова - преподавател
  • Ели Николаева Тодорова - служител
  • Димо Георгиев - служител