Школа Състезателно програмиране - 2013 г.

Школа Състезателно програмиране - 2013 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Николай Киров Киров доц. д-р
Статус:
реализиран

През 2013/2014 г. академична година бе организирана школа Състезателно програмиране за изявени студенти от програмите на департамент „Информатика“. За двате семестъра са проведени 20 занятия и 10 състезания по програмиране. Бе създаден и поддържан сайт на школата http://nikolay.kirov.be/2014/WCP/index.html
Два отбора на НБУ взеха участие в XXVI Републиканска студентска олимпиада по програмиране, 16-18 май 2014 г. в Технически университет – Варна, където НБУ се класира на второ място от 13 участващи български университета.


Постигнати резултати


Утвърждаване на НБУ като водещ университет в България в областта на компютърното програмиране;


Екип:

  • доц. д-р Николай Киров - преподавател
  • проф. д-р Красимир Манев - преподавател
  • доц. д-р Ласко Ласков - преподавател
  • гл. ас. Емил Келеведжиев - преподавател
  • Велислав Николов - преподавател