НОВИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОТКРИТИЯ В РАЙОНА НА ДРЕВНИЯ АМФИПОЛИС: НАУЧНА ЛЕКЦИЯ И СЕМИНАР НА Д-Р КАТЕРИНА ПЕРИСТЕРИ (АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ ГР. СЕРЕС, ГЪРЦИЯ) В НБУ, 27-28 МАЙ 2013 Г.

НОВИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОТКРИТИЯ В РАЙОНА НА ДРЕВНИЯ АМФИПОЛИС: НАУЧНА ЛЕКЦИЯ И СЕМИНАР НА Д-Р КАТЕРИНА ПЕРИСТЕРИ (АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ ГР. СЕРЕС, ГЪРЦИЯ) В НБУ, 27-28 МАЙ 2013 Г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Майя Димитрова Василева доц. д-р
Статус:
реализиран

1. Провеждане на научна лекция и семинар в НБУ (27-28 май 2013 г.) с участието на д-р Катерина Перистери, директор на Дирекция “Антични паметници” в гр. Серес, Централна Македония, Гърция;
2. Посещен


Постигнати резултати


Промяна в гост-лектора - нов лектор д-р Деспина Иг


Екип:

  • доц. д-р Майя Василева - преподавател
  • проф. Петър Димитров д.н. - преподавател
  • гл. ас. д-р Георги Гочев - преподавател
  • гл. ас. д-р Владимир Маринов - преподавател