Участие в международна конференция “Живот и етика: от Бергсон до нас”

Участие в международна конференция “Живот и етика: от Бергсон до нас”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Кристиан Кръстинов Банков проф. д.н.
Статус:
реализиран

Участието на проф. д-р Кристиан Банков в международната конференция „Живот и етика от Бергсон до нас“, която се проведе на 21 и 22 ноември 2013 г. в университета в Яунде, Камерун, затвърди позициите на НБУ като място, където се развива академична философия и повиши възможностите на университета да бъде привлечен в бъдещи международни проекти, какъвто бе спечелен през 2009 г. към Международната организация на франкофоните и бе организирана двудневна конференция „Бергсон и Саръилиев“. Проф. Жан-Клод Мбарга, преподавател в Университета в Яунде и член на изпълнителния борд на световната семиотична организация (IASS/IAS) организира академична лекция на проф. Банков в неговия департамент.


Постигнати резултати


1. Публикуване на доклада на проф. Банков в издание на конгреса;
2. Реклама на учебните програми на НБУ на френски и английски език;


Екип:

  • проф. Кристиан Банков д.н. - преподавател