ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР “МОДА”, Лектор – г-жа Гунда Борнкесел, моден дизайнер, експерт от “Senior Experten Service” – Фондация на германската индустрия за международно сътрудничество. Но

ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР “МОДА”, Лектор – г-жа Гунда Борнкесел, моден дизайнер, експерт от “Senior Experten Service” – Фондация на германската индустрия за международно сътрудничество. Но
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Татяна Цветанова Пенчева-Георгиева преп.
Статус:
реализиран

1. Провеждане на двуседмичен практически семинар с гост лектор г-жа Гунда Борнкесел за студенти на НБУ;
2. Провеждане на конкурс за изработване на колекция модни облекла от студентите от III и IV курс;
Семинарът се проведе през м. януари 2014 г. в НБУ в продължение на 2 седмици. Г-жа Борнкесел (моден дизайнер с голям опит и производствен стаж в областта на модната индустрия, пътува на много места по света като експерт на SES) изнесе подробна модна информация, насоки, тенденции и прогнози в облеклото за 2014/15 г. за студентите по мода от II, III и IV година На участниците в семинара им бяха възложени конкретни задачи, създаване на колекция трикотажни облекла с определени изисквания и условия. Те разполагаха с 2 седмици за работа.

Отличените проекти са реализирани в материал, след което ще им бе направена фотосесия, ревю и изложба.


Постигнати резултати


1. Фотосесия с реализирани модели на студенти и изложба (модно ревю);
2. Медиен отзвук;


Екип:

  • преп. Татяна Пенчева-Георгиева - преподавател
  • Теодора Момекова - преподавател
  • доц. д-р Елена Тодорова - преподавател