Участие в IV MADRID WORKSHOP ON NEW TRENDS IN THE PHILOSOPHY OF SCIENCE, 11-13 ноември, 2013 г.

Участие в IV MADRID WORKSHOP ON NEW TRENDS IN THE PHILOSOPHY OF SCIENCE, 11-13 ноември, 2013 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Лилия Александрова Гурова проф. д-р
Статус:
реализиран

Университет UNED в Мадрид организира периодично конференции, на които се обсъждат най-новите тенденции във философията на науката. Конференциите са тематични и поредната четвърта конференция, която се състоя от 11 до 13 ноември 2013 г. в Мадрид бе посветена на инференциализма във философията на науката. На нея доц. Лилия Гурова (деп. „Когнитивна наука и психология“) представи свое изследване върху т.нар. „разрешаващи обяснения“ (entitling explanations). Конференцията бе оценена от всички участници като изключително успешна, което мотивира организаторите да влязат в преговори с Oxford University Press за издаване на тематичен сборник с материали от конференцията.


Постигнати резултати


Публикуване на доклада на доц. Гурова в международно списание;


Екип:

  • проф. д-р Лилия Гурова - преподавател