CINB550 Практика "Зимна школа", с. Варвара, обл. Бургас, 01.11.2013 г. - 09.11.2013 г.

CINB550 Практика
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Людмил Йорданов Христов проф.
Статус:
реализиран

Курс CINB550 Практика „Зимна школа“ е част от учебната програма за всички студенти от III курс на бакалавърска програма „Кино и телевизия“ – режисьори, оператори, монтажисти и се проведе в с. Варвара, обл. Бургас в периода 1-9 ноември 2013 г. Студентите имат възможност да реализират своя продукция по време на школата.
Целта на проекта е да разшири теоретичните познания на участниците с умения за използване на кинематографските изразни средства. По време на школата се оформят критерии за оценка на собствената и на чуждите видеопродукции.

Проектът спомага за изграждане на умения за реализация на филмова продукция (заснема се материал за най-малко 10 филма от игралния, документалния и рекламния жанрове) и работа в екип и е свързан пряко с една от приоритетните области на НБУ – развитие на изкуствата.


Постигнати резултати


1. Заснет видеоматериал от студентите за най-малко 10 филма (игрални, документални, рекламни);
2. Изграждане на студентска филмова общност;


Екип:

  • проф. Людмил Христов - преподавател