Участие на група студенти и преподаватели от департамент Театър в международна конференция на тема "Театърът между традицията и съвременността", Австрия 17 - 21 декември 2013

Участие на група студенти и преподаватели от департамент Театър в международна конференция на тема
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Ася Христова Иванова доц. д-р
Статус:
реализиран

От 17 до 21 декември 2013 г. в Retzhof Education Institute, Leitring bei Leibnitz, Austria се проведе международна конференция на тема „Театърът между традицията и съвременността“. Групата, която участва в конференцията от името на департамент Театър и Университетски тратър на НБУ се състоя от един преподавател и двама студенти, които участват в изследователска програма и представление „Бит“. Програмата включва лекции, семинари и практически уъркшопи по темата, а студентите се отличават с висока активност и адекватно представяне в практическите семинари, добри комуникативни умения по време на дискусиите и неформалните срещи.


Постигнати резултати


Нов вариант на представлението "Бит".


Екип:

  • доц. д-р Ася Иванова - преподавател
  • доц. д-р Възкресия Вихърова - преподавател
  • Мартина Апостолова - студент
  • Габриела Станкова - студент