Вечният Рим – кръстопътят на култури – пътуващ семинар

Вечният Рим – кръстопътят на култури – пътуващ семинар
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Валентина Иванова Ганева-Маразова доц. д-р
Статус:
реализиран

Пътуващият семинар до Рим, Помпей и Бари се проведе в периода 6-13 ноември 2013 г. В проекта участват студенти от програмите на деп. „Изкуствознание и история на културата“, „Архитектура“, „Дизайн“ и др. Семинарните занятия са водени от проф. Иван Маразов д.н., доц. д-р Валентина Ганева-Маразова, доц. д-р Татяна Шалганова и гл. ас. д-р Владимир Димитров и имат за цел да допълнят, затвърдят и обогатят вече придобитите знания на студентите, свързнани с иторията на изкуството.


Постигнати резултати


1. Междупрограмно сътрудничество в обучението и изследванията;
2. Презентации, с включени заснети материали в помощ на лекционните курсове;
3. Пост-пътуващ семинар в НБУ и цикъл лекции на преподаватели, участващи в семинара;


Екип:

  • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова - преподавател
  • гл. ас. д-р Владимир Димитров - преподавател
  • проф. Иван Маразов д.н. - преподавател
  • доц. д-р Татяна Шалганова - преподавател