Концерт на Роберта “Rock & ClassiX” в НБУ, Университетски театър, част от Новогодишната програма на БНТ, с участие на студенти от програмите по музика

Концерт на Роберта “Rock & ClassiX” в НБУ, Университетски театър, част от Новогодишната програма на БНТ, с участие на студенти от програмите по музика
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Милена Георгиева Шушулова-Павлова проф. д-р
Статус:
реализиран

1. Концерт на Роберта в Университетски театър на НБУ с участието на студенти от деп. “Музика” (18 ноември 2013 г.);


Постигнати резултати


1. Продуцентски проект на НБУ, излъчен по БНТ по в


Екип:

  • проф. д-р Милена Шушулова-Павлова - преподавател
  • Мартин Томов Стоянов - докторант
  • Роберта Ганова - студент