Медиен портрет на въоръжените групировки в Сирия

Медиен портрет на въоръжените групировки в Сирия
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Толя Ангелова Стоицова проф. д.н.
Статус:
реализиран

Проектът се фокусира върху отразяването в медиите, по-специално в пресата, на същността на въоръжени групировки – бунтовнически и подкрепящи властта в Сирия, които извършват или могат да извършат терористични актове на различни територии по света, включително и в България. Информирането на гражданите, както и влиянието на подобна информация, са изключително важен елемент в развитието на гражданското общество.

Една от основните цели е да се приложи научен подход в изучаването на дейността на съвременните потенциални терористични заплахи, произтичащи от военния конфликт в Сирия, на територията на която, съществуват доста различни религиозни въоръжени групировки. За достигането на тази цел се прави опит за съчетаване на познанията на изследователите като се търсят пресечни точки между политологичната, медийната и социално психологичната област, както и тази, на международните отношения. Проектът дава възможност на дипломанти и студенти от два департамента – „Масови комуникации“ и „Политически науки“, да участват в изследователска дейност като провеждат емпирични изследвания на медиите, участват в обработката и интерпретацията на данните и представянето на резултатите на публични форуми.


Постигнати резултати


Развитие на междудепартаментното сътрудничество и изследователската дейност в НБУ


Екип:

  • проф. Толя Стоицова д.н. - преподавател
  • доц. д-р Мирианна Майер - преподавател