Участие на отбор от 5-ти курс, специалност “Право”, НБУ в 21-то издание на престижното ежегодно състезание по международен търговски арбитраж във Виена, Австрия – Willem C. Vis International Commercia

Участие на отбор от 5-ти курс, специалност “Право”, НБУ в 21-то издание на престижното ежегодно състезание по международен търговски арбитраж във Виена, Австрия – Willem C. Vis International Commercia
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Венцислава Желязкова Григорова доц. д-р
Статус:
реализиран

Студенти от V курс на програма „Право“ взеха участие в престижното ежегодно със тезание по Международно търговско право и международен търговски арбитраж Willem C. Vis., провело се в периода 10-18 април 2014 г.
Те се състезаваха с отборите на CARDOZO Law School, New York, University of the West Indies, Bahamas, Kadir Haas University, Istanbul, University of Kiev, Ukraine. Систезатели изготвят аквокатски становища по зададен казус, всяко от които в обем над 70 страници и защитават становищата си по време на устните кръгове във Виена. Студентите от програма „Право“ на НБУ са показали задълбочени познания в областта на международното право и арбитража и представят Нов български университет достойно, нареждайки го сред топ университетите от над 70 държави.


Постигнати резултати


1. Сертификати за участие;
2. Публична лекция в НБУ, популяризираща участието на студенти от НБУ в състезанието;


Екип:

  • доц. д-р Венцислава Желязкова - преподавател
  • Ина Коцева - студент
  • Мария Михова-Лефтерова - студент
  • Теодора Тодорова - студент
  • Станислав Лефтеров - студент