Семинар “Науката за размерите и формите в модата"

Семинар “Науката за размерите и формите в модата
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Кристина Георгиева Савова доц. д-р
Статус:
реализиран

С налагането на компютърните технологии като жизнена необходимост за успешен бизнес, учебните заведения трябва да се адаптират към специфичните нужди на индустрията. Институциите, предлагащи по-висока степен на образование, трябва да са в състояние да подготвят специалисти, които да бъдат в крак с развитието на технологиите в съответната област. За целта департамент „Дизайн“ организира семинар, който се проведе на 10.12.2013 г от 10 до 17 ч. в галерия УниАрт.
Гост-лектори на семинара бяха
- Дженифер Богод, преподавател в магистърската програма „Digital Fashion“ към Лондонския Моден Колеж към Университета по Изкуствата в Лондон (London Collage of Fashion, University of Arts London) и консултант по проекта Size UK
- Андрю Кроуфорд изследователски център към Лондонския моден колеж и лектор; управител на Sizemic, http//www.sizemic.eu/. Sizemic е модна компания, базирана в Лондон, предоставяща комплексно решения за оразмеряване за дрехите за модната индустрия. Специализирани в продукти и услуги, базирани на 3D данни, получени чрез 3D сканиране на тялото; производство на манекени улесняващи конструирането.
- д-р Петър Гулев, завършил Имперския колеж в Лондон, собственик на Търговия ООД.
Те представиха последните научно-технически достижения, които намират приложение в модната индустрия. Семинарът беше разделен на две части. В първата всеки от гостите изнесе по една лекция, в която разказа за своя опит като специалист в съответната област, а във втората - студентите задаваха въпроси към гостите и водещите на семинара.


Постигнати резултати


Включване на НБУ в проекта “Size EU”, подготвян за стартиране през 2017 г. и разработване на подпроект “Size BG” по модела на проведения от гост-лекторите “Size UK”;


Екип:

  • доц. д-р Кристина Савова - преподавател
  • гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова - преподавател
  • ас. д-р Росица Рангелова - преподавател