СЯР, ДРАМА, КАВАЛА – В МИНАЛОТО И ДНЕС

СЯР, ДРАМА, КАВАЛА – В МИНАЛОТО И ДНЕС
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Лъчезар Стоянов Стоянов доц. д-р
Статус:
реализиран

Проектът си постави за цел да проведе практическо обучение (in situ) на студенти от БП „История“, както и да реализира изследователска дейност, свързана с проучване и събиране на материали, които да бъдат основателни за създаване на иновативна туристическа дестинация.
Изработената иновативна туристическа дестинация, част от културно-историческото наследство – политическо, културно, обществено и религиозно, не само на България и на балканските държави, но и на Европа, включва следните обекти по маршрута: Валовища – средновековната крепост и българската църква, в която е погребан първоначално Димчо Дебелянов. Горно Караджово – лобното място на Димчо Дебелянов. Серес - манастир „Свети Йоан Предтеча“ основан през XІІ в., където е погребан цариградският патриарх Генадий II Схоларий, серско педагогическо училище, открито през 1895 г., основен учебен център на българите в Източна Македония до 1913 г. Кавала – акведуктът Камарас, къщата на Мехмед Али паша, старият град и археологическият музей. Античният град Филипи - 42 година пр.Хр. битката при Филипи, апостол Павел и посланието към филипяните, първата жена християнка в Европа и надписът от Филипи на хан Пресиян. Регионът на Югоизточна Македония е свързан и с новата история на България – борбите за църковно-национална независимост, дейността на Екзархията, националноосвободителната организация на българите (ВМОРО) и войните за национално обединение 1912-1918 г.
Изнесените лекции за всеки един от историческите обекти от програмата на семинара с презентации на студенти, могат да бъдат включени в различни форми на обучение в образователния процес.
Постигнатите резултати показват придобиване на експертни умения у студентите за изработване на проекти за развитие и популяризиране на културно-историческото наследство в по-слабо познати райони.


Постигнати резултати


1. Създаден проект за нова туристическа дестинация - модел за бъдещи алтернативни маршрути;
2. Семинар в НБУ;


Екип:

  • доц. д-р Лъчезар Стоянов - преподавател
  • Марияна Богданова Стоянова-Алексиева - служител
  • проф. д-р Цветанка Чолова - преподавател
  • проф. д-р Румен Генов - преподавател
  • доц. д-р Светла Янева - преподавател
  • доц. д-р Зарко Ждраков - преподавател
  • доц. д-р Живко Лефтеров - преподавател
  • доц. д-р Димитър Гюдуров - преподавател